Agenda Mer 2014 PDF

Värdeskapande tid agenda Mer 2014 PDF mått på arbetsproduktivitet och effektivitet vid skogsavverkning. Det hade varit bättre att vara en Volvo! Prat, flathet, ansvarslöshet och jakt på skyldiga och oskyldiga syndabockar.


Semaine après semaine, les photographies et les informations de cet agenda de poche vous emmèneront à la découverte des mers du monde.

L Organisation hydrographique internationale (OHI) dénombre près de 150 mers et océans. Autant d espaces spécifiques que les amoureux d eau salée seront heureux de d explorer en images, jour après jour, au gré de leurs rendez-vous.
Au-delà des images propices au rêve et à l évasion, ils trouveront dans cet agenda nombre d informations et de coordonnées utiles quand on fréquente l univers marin : météo, fédérations et associations dédiées à la protection de la nature ou aux sports nautiques.

Samma visa nu som då om akademiska skandaler. Samma styrelsearbete, samma aktörer, samma ytlighet med politisk positionsbevakning och okunnighet om verksamheten i landets ledande kunskapsorganisationer. Under den här rubriken kommer jag att lägga ut mina senaste och mest aktuella boktexter och forskningsresultat för nedladdning. Allt får användas men ange alltid källan. Kortversionen innehåller ett exempel med förklaringar till kalkylen Personalutköp. Boken Skandalen på Stockholms universitet beskriver « de faror som uppstår när makten är osynlig och arbetar med en okänd agenda ».

Rektorns nya kläder är en fristående fortsättning på Skandalen på Stockholms universitet. Den långa vägen mot personalutköp och dess ekonomiska spridningseffekter och mänskliga följder dokumenteras med aktionsforskning vars resultat sammanfattas i mina tre böcker. Personalutköpskalkylen är en tillämpning av Friedrich Glasls konfliktteori. Hur motiveras arbetsmiljö-investeringar, och är de värdefulla satsningar i dagens arbetsliv?

The Art of Victory eller Konsten att segra. En bok om ledarskap med kurage. Han var Gustav III samtida storhet. Carl Gustaf Emil Mannerheim utbildades i hans anda och ledarskapsfilosofi i Sankt Petersburg. Gustaf Mauritz Armfelt kände väl vår ledares livsverk och så också Björn Wahlroos genom Åminne herrgårds historia. Vår ledare var Vladimir Lenins och hans hustrus Nadezjda Krupskajas förebild.

Lenins och Stalins kock Spiridon Ivanovitj Putin hade många barnbarn och det berättas att vår ledare är sonsonen Vladimir Putins stora förebild. 24 november 1729 i Moskva, död 18 maj 1800, var en rysk fältmarskalk och greve, även kallad furst Italiskij. En av Rysslands största krigshjältar genom tiderna. Suvorov tillhörde en släkt som härstammar från Sverige och Finland. Källa: Arvo Tuominen i Kannaksen kaleidoskooppi, 2017. Suvorovs ledarskapsfilosofi håller än i dag och är mer humanistisk än vår tids enkla box- och pilmodeller. Kritiker talar om underhållningskurser där alla har roligt och trivs men där inget fastnar eller resulterar i konkreta handlingar.

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet. Forskningen omfattar ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner. På webbplatsen presenterar jag böcker, texter och verktyg för mätning och analys av verksamheters förmåga att skapa värde för sina intressenter. Det är värdeskapandet som bildar en sammanhållande tanke i det jag har arbetat med under de senaste åren. Hur helheten har vuxit och tagit form i det jag och mina kollegor kallar värderedovisning framgår av böcker och rapporter jag skrivit. Första texten publicerades på 1980-talet då jag disputerade i ämnet företagsekonomi.

I dag förstår jag att effektivitet i en verksamhet är något mycket mer än det vi talade om för trettio år sedan. Jag ser värdet, värderingar och verksamheters värdegrund som viktiga bärare av kriterier för effektivitet. Ytterst handlar effektiviteten om människans vilja att använda sin skaparkraft och utveckla den så att förmågan och arbete blomstrar. För det behövs allt från att ha självkännedom om egna värden till att vara medveten om sina handlingars konsekvenser. Grunden för allt värdeskapande arbete finns i filosofin. Just nu skriver jag en bok om arbetsmiljö, ekonomi och den filosofiska grunden som behövs för alla människoarbeten, räkenskaper och konsten att leva i harmoni och balans. Jag har alltid sökt det som kan skapa en brygga mellan ekonomi och andra vetenskaper i arbetsmiljöarbetet.